skip to main content
Call Us Email Us

Garanti

Garanti

 • 5-års garanti på alla produkter, exklusive nickel-kadmium-batterier (NiCd)
 • Alla garantier gäller från inköpsdatumet
 • För ett giltigt garantiärende måste produkterna vara lämpliga för den avsedda användningen och professionellt installerad i enlighet med praxis

 

5 Years garanti nvc lighting se


5 år GARANTI
Alla produkter har 5-års garanti.Detta exkluderar nickel-kadmium (NiCd)-batterier på nödljusprodukter.

 

 

VILLKOR

 • Felaktiga produkter. Har du har ett garantiärende, vänligen kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.
 • Reparera eller byt ut. Vi kommer att reparera, ersätta alla produkter efter godkänt ärende, enligt följande:
  • Reparera. När en reparation utförs kommer den reparerade produktens garanti att vara återstoden av den ursprungliga garantin.
  • Ny produkt. Om en reparation inte är praktisk eller kostnadseffektiv erbjuder vi en ny eller likvärdig produkt. Om en produkt byts ut kommer garantin att gälla som för en ny produkt med 5 år från installationsdatum.
  • Garantins startdatum. Våra garantier löper från inköpsdatum.

 

När vi utvärderar ett garantiärende kommer vi att ta hänsyn till följande villkor:

 • Installation. Produkterna ska installeras, underhållas och testas i enlighet med våra instruktioner, lokala elinstallationer föreskrifter och allmänt accepterad god installationspraxis. Förbiseende av detta gör garantin ogiltig.
 • Omgivningstemperatur. Om inget annat anges i vår bruksanvisning eller på produktbladet är alla våra produkter för installation i en omgivningstemperatur som inte överstiger 25ºC. Minsta omgivningstemperatur för nödljusprodukter är 0ºC.
 • Lumen avskrivning. L-värdena (L80, L70 etc) vi anger är medelvärden. Detta innebär att om en armatur av en hel installation inte uppnår sitt L-värde vid slutet av garantiperioden inte i sig är ett giltigt garantianspråk.

 

OBS!

 • Arbetskostnader i samband med att ta bort och/eller ersätta produkter ingår ej.
 • Kostnader såsom hyra av åtkomstutrustning, förknippade med att ta bort och/eller ersätta produkter ingår ej.
 • Följdförluster och skador som i samband med stängningen av lokaler, inkomstbortfall, avbrott i verksamheten samt ersättning till persoal och entreprenörer ingår ej.
 • Nickel-kadmium-batterier (NiCd). Omfattas ej av garantin.

 

GÖRA ETT GARANTIÄRENDE

Om du har ett garantiärende, kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

Vi kommer att göra allt vi kan för att lösa problemet så snabbt som möjligt.