skip to main content
Call Us Email Us

NVC Nordics

Vi stödjer hela Norden med snabb leverans av produkter och support från vårt distributionscenter i Stockholm med stöd av vår omfattande brittiska verksamhet.

Vart och ett av länderna i regionen har olika krav på belysningsprodukter och vår verksamhet i Finland, Sverige och Danmark erbjuder ett sortiment som passar användarnas specifika krav genom exklusiva grossistpartnerskap.